De Singel Gezondheidscentrum

Lusthoflaan 2
2316 JA Leiden

De Singel Gezondheidscentrum opent voorjaar 2015

Foto: Luisa de Bruin Vlnr.: C. Stokkel, S. v Giezen, H. vd Stegen, G. de Ruijter, H. Kusse, P. Corver, E. Pans, M. v Goeverden, M. Straver-Sanders, A. Goslinga en F. Weijenborg.

Het initiatief is een antwoord op de veranderingen in de gezondheidszorg

Met het ontwikkelen van De Singel Gezondheidscentrum zullen de initiatiefnemers in staat zijn hun krachten te bundelen. Door directe samenwerking ontstaat de mogelijkheid de zorg aan patiënten en de bewoners rondom het centrum te versterken en aan te passen aan de huidige tijdsgeest. Daarmee geven zij een antwoord op de groeiende vraag om de zorg rondom en in de nabijheid van de patiënt te organiseren. De initiatiefgroep zal de komende tijd veel aandacht besteden aan het verder vormgeven van hun zorgaanbod, rekening houdend met de specifieke zorgbehoefte in de omringende wijk.Uitleg nieuw beeldmerk

Vanaf nu herkent u ons in onderstaand beeldmerk:

De Singel Gezondheidscentrum
"De Singel, van oudsher een beschermende factor voor de samenleving. Of het nu een buitenwal of een gracht ter verdediging is, nu geeft de singel naam aan een gezondheidscentrum voor de zorg aan Leiden.

Bij een mooie naam hoort een passend beeldmerk.

De cirkel staat voor de singel, de kleine cirkels daaromheen staan voor de verschillende zorgverleners en de cliënt.

Waar de cirkels overlappen ontstaat de kracht van de samenwerking en zo wordt er gestreefd naar de perfecte balans in de zorgverlening.

De kleuren zijn, fris, schoon, natuurlijk en vriendelijk.

Het lettertype sluit aan bij het bouwjaar van het pand, de jaren 20."

(Uitleg over het beeldmerk door Grafisch Atelier Drukdrukdruk)